Instagram Zihinsel Sağlık için En Kötü Sosyal Medya Oldu

Instagram Zihinsel Sağlık için En Kötü Sosyal Medya Oldu

Instagram Zihinsel Sağlık için En Kötü Sosyal Medya Oldu

Instagram, gençlerin zihinsel sağlıkları üzerindeki etkisi konusunda yapılan bir araştırmada en kötü sosyal medya platformu olarak derecelendirildi. Anket, 14-24 yaşlarındaki 1.479 genç kişinin kaygı, depresyon, yalnızlık, zorbalık, vücut imgesi ve kaçırma korkusu gibi konularda popüler sosyal medya uygulamalarını puanlamasını istedi. Sonuçlar epey ilginç…

Gençlerin Tercih Ettiği ilk 5 Sosyal Medya

Araştırmacılar, sağlık ve refah sorunlarına dayanarak, sosyal medya platformlarını en olumlu etkiden en olumsuz etkiye doğru aşağıdaki gibi sıralıyor.

  1. YouTube
  2. Twitter
  3.  Facebook
  4. Snapchat
  5. Instagram

Beş sosyal medya platformunun tamamında en büyük olumsuz etki uyku, zorbalık ve FOMO (kaçırma korkusu) idi. En büyük olumlu etki, kendini ifade etme, kendini ifade etme ve topluluk oluşturma çevresinde hissedildi.

Sosyal Medya Raporu Tartışmaları

Sosyal medya sitelerinin insanların daha iyi veya daha kötü hissetmesini sağlayacak çeşitli yollarını keşfetmek zordur. Bu, insanların görüntülediği veya katıldığı içeriğe ve konuyla alakalı olmasına bağlı olabilir. Hemen her genç insan sosyal medyayı kullandığı ve bu şüphesiz ki onların refahını etkileyebileceği için, bu rapor memnuniyetle karşılanmalıdır. Aynı zamanda iyi düşünülmüş tavsiyeler de sunuyor.