ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standardı 2019 Revizyonu

Günümüzün iş dünyasındaki karmaşık tehditler karşısında, bir kuruluşun sürekliliğini koruma gayreti hiç bu kadar önemli olmamıştır. Değişen koşullar neticesinde, bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için iso 22301 gibi uluslararası kabul görmüş bir standardın güncellenmesi şaşırtıcı değildir. Üst Düzey Yapı odaklı ilk ISO standardı, şimdi ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi gibi uluslararası kabul görmüş birçok yönetim  sistemi standardı ile uyumlu bir temele sahiptir.

ISO 22301 Uluslararası Standardı Nihai Taslağı Yayınlandı

Nihai Uluslararası Standart Taslak (FDIS) Ekim 2019’un sonunda yayınlandı. Halen iso 22301 sertifikasına sahip kuruluşların, son standart yayın tarihinden ISO 22301: 2019’a geçişe kadar muhtemelen 3 yıllık bir geçiş süresine sahip olacaktır. Bu, 2012 sürümüne ait tüm sertifikaların nihayetinde 2022 sonbaharında geçerliliğini yitireceği anlamına gelir.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri için ISO 22301 standardının yeni sürümü, sert değişiklikler getirmese de yeni bir gelişmedir ve kullanıcılarına daha fazla değer kazandıracaktır. Fakat 22301 ile ilgili uyum sürecinde profesyonel bir desteğe ihtiyacınız olabilir. İyi bir tavsiye olarak kilavuzdanismanlik.com linkine tıklamanız önerilir. Kılavuz Danışmanlık, standardın değişikliklerine şirketinizin entegre olmasını sağlayacak materyaller ve ISO eğitim kursları ile proaktif çözüm önerileri sunabilir.